Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024

SỬA CHỮA MÁY ẢNH CŨ

MÁY ẢNH CANON

Sửa Máy Ảnh Canon

Sửa chữa máy ảnh Canon DSLR, Mirrorless, Compact với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY ẢNH NIKON

Sửa Máy Ảnh Nikon

Sửa chữa máy ảnh Nikon DSLR, Mirrorless, Compact với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY ẢNH SONY

Sửa Máy Ảnh Sony

Sửa chữa máy ảnh Sony DSLR, Mirrorless, Compact với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY FUJIFILM

Sửa Máy Ảnh Fujifilm

Sửa chữa máy ảnh Fujifilm DSLR, Mirrorless, Compact với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY ẢNH PENTAX

Sửa Máy Ảnh Pentax

Sửa chữa máy ảnh Pentax DSLR, Mirrorless, Compact với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY ẢNH LUMIX

Sửa Máy Ảnh Lumix

Sửa chữa máy ảnh Panasonic với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY ẢNH OLYMPUS

Sửa Máy Ảnh Olympus

Sửa chữa máy ảnh Olympus với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

MÁY ẢNH COMPACT

Sửa Máy Ảnh Compact

Sửa chữa máy ảnh Compact với các lỗi nguồn, AF, chụp lệch nét, lỗi màn trập, lỗi mainboard, các lỗi liên quan đến hình ảnh, các phím chức năng…

SỬA LỖI LENS MÁY ẢNH

LENS CANON

Sửa Lỗi Lens canon

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Canon như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS NIKON

Sửa Lỗi Lens Nikon

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Nikon như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS SONY

Sửa Lỗi Lens Sony

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Sony như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS FUJIFILM

Sửa Lỗi Lens Fujifilm

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Fujifilm như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS PENTAX

Sửa Lỗi Lens Pentax

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Pentax như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS LUMIX

Sửa Lỗi Lens Lumix

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Lumix như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS OLYMPUS

Sửa Lỗi Lens Olympus

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Olympus như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

LENS SIGMA, TAMRON

Sửa Lens Sigma, Tamron

Sửa chữa các lỗi lens, ống kính Sigma…như hư lấy nét tự động AF, chụp báo lỗi, lens bị rơi rớt, vòng lấy nét cứng, bị lỗi không xác định…

VỆ SINH MÁY ẢNH, ỐNG KÍNH

LENS CANON

Vệ Sinh Lens Canon

Vệ sinh các dòng máy ảnh, lens Canon DSLR, Mirroless Fullframe và Crop bị mốc, rễ tre, bị đếm bụi và hơi nước nằm ở trong lens, lens bị đục, mù chụp mờ không rõ né…

LENS NIKON

Vệ Sinh Lens Nikon

Vệ sinh các dòng máy ảnh, lens Nikon DSLR, Mirroless Fullframe và Crop bị mốc, rễ tre, bị đếm bụi và hơi nước nằm ở trong lens, lens bị đục, mù chụp mờ không rõ né…

LENS SONY

Vệ Sinh Lens Sony

Vệ sinh các dòng máy ảnh, lens Sony DSLR, Mirroless Fullframe và Crop bị mốc, rễ tre, bị đếm bụi và hơi nước nằm ở trong lens, lens bị đục, mù chụp mờ không rõ né…

LENS FUJIFILM

Vệ Sinh Lens Fujifilm

Vệ sinh các dòng máy ảnh, lens Fujifilm DSLR, Mirroless Fullframe và Crop bị mốc, rễ tre, bị đếm bụi và hơi nước nằm ở trong lens, lens bị đục, mù chụp mờ không rõ né…

MUA BÁN MÁY ẢNH CŨ

MÁY ẢNH CANON

Mua Bán Máy Ảnh Canon

Mua bán, trao đổi, giao lưu các dòng máy ảnh Canon DSLR, Mirrorless Fullframe và crop, mua bán các dòng lens máy ảnh chân dung, phong cảnh, sự kiện…

MÁY ẢNH NIKON

Mua Bán Máy Ảnh Nikon

Mua bán, trao đổi, giao lưu các dòng máy ảnh Nikon DSLR, Mirrorless Fullframe và crop, mua bán các dòng lens máy ảnh chân dung, phong cảnh, sự kiện…

MÁY ẢNH SONY

Mua Bán Máy Ảnh Sony

Mua bán, trao đổi, giao lưu các dòng máy ảnh Sony DSLR, Mirrorless Fullframe và crop, mua bán các dòng lens máy ảnh chân dung, phong cảnh, sự kiện…

MÁY ẢNH FUJIFILM

Mua Bán Máy Ảnh Fujifilm

Mua bán, trao đổi, giao lưu các dòng máy ảnh Fujifilm DSLR, Mirrorless Fullframe và crop, mua bán các dòng lens máy ảnh chân dung, phong cảnh, sự kiện…

Call Now ButtonGọi Ngay: 0906430492